Eu întreb, contabilul răspunde. PFA sau Micro? În dialog cu Anisia Pălie despre ce taxe plătim în 2018

Se știe. În prezent, în România, tot mai mulți tineri renunță la joburi cu program fix în detrimentul muncii pe cont propriu. Adicătelea înființează fie PFA-uri, fie microîntreprinderi. Vorbim deja despre momentul în care ei își asumă responsabilități și aleg dacă ceea ce vor e să devină independenți sau antreprenori.

În ce măsură pot decide ce este mai bine pentru ei, analizându-și necesitățile, ne lămurește contabilul Anisia Pălie.

Ce înseamnă activitate independentă și cum se diferențiază de una dependentă în 2018? 

Anisia Pălie: Conform Codului fiscal actualizat prin OUG nr. 79/2017 din 8 noiembrie 2017: Activitate independentă reprezinta orice activitate desfășurată de către o persoană fizică în scopul obținerii de venituri, care îndeplinește cel puțin 4 dintre următoarele criterii:

  •  persoana fizică dispune de libertatea de alegere a locului și a modului de desfășurare a activității, precum și a programului de lucru;
  •  persoana fizică dispune de libertatea de a desfășura activitatea pentru mai mulți clienți;
  •  riscurile inerente activității sunt asumate de către persoana fizică ce desfășoară activitatea;
  • activitatea se realizează prin utilizarea patrimoniului persoanei fizice care o desfășoară;
  • activitatea se realizează de persoana fizică prin utilizarea capacității intelectuale și/sau a prestației fizice a acesteia, în funcție de specificul activității;
  •  persoana fizică face parte dintr-un corp/ordin profesional cu rol de reprezentare, reglementare și supraveghere a profesiei desfășurate, potrivit actelor normative speciale care reglementează organizarea și exercitarea profesiei respective;
  •  persoana fizică dispune de libertatea de a desfășura activitatea direct, cu personal angajat sau prin colaborare cu terțe persoane în condițiile legii;

Așadar persoanele fizice au posibilitatea obținerii de venituri
– Din activități dependente – pe care le numim și salarii sau asimiliate salariilor
– Din activități independente- așa cum sunt acestea caracterizate mai sus.

De ce este importantă o clasificare corectă a activității prestate?

Anisia Pălie: Atunci când o activitate independentă (care nu reușește să îndeplinească patru condiții din cele șapte amintite anterior) este reclasificată drept una dependentă, în urma unui control fiscal, toate sumele achitate de către beneficiarul serviciilor prestatorului pot fi reclasificate drept venituri salariale și impozitate corespunzător. Cum nivelul taxării salariale este cel mai ridicat, recalcularea va genera contribuții sociale și impozit pe salarii în

 

plus, precum și majorări și penalități. Disimularea activității dependente în activitate independentă poate duce și la alte interpretări din partea autorităților care pot culmina cu deschiderea de dosare penale pentru fapte de evazine fiscală, fals și uz de fals.

Dacă vreau să îmi desfășor activitatea în mod independent cum decid între PFA (Persoană Fizică Autorizată) și SRL (Societate cu Răspundere Limitată) în 2018?

Anisia Pălie: Între PFA și SRL există diferențe importante atât de natură juridică cât și fiscală.

PRO PFA:

– Costuri de înfiinţare inexistente (Registrul Comerţului nu percepe nici o taxă pentru înființarea unui PFA);
– Costuri reduse de administrare;
– Nu există obligativitatea unui contabil, PFA putând să ţină propria contabilitate.
– Obligații declarative la ANAF reduse: Declarațiile 200 și 220 o dată pe an.
– Existența dreptului de a avea angajaţi; (maxim 3)
– Încasările unei PFA pot fi valorificate oricând, nefiind necesar încheierea unei perioade fiscale și repartizarea de dividende;
– Desfiinţarea facilă a unei PFA faţă de o SRL, cu costuri reduse;

Contra PFA:

– PFA se poate înfiinţa numai in baza unor documente care să ateste pregătirea profesională a solicitantului;
– Răspunderea persoanei fizice este maximă în cazul în care se înregistrează datorii aferente PFA;
– Posibilitatea de dezvoltare este una limitată, o PFA putând opta pentru maxim 5 obiecte de activitate (coduri CAEN).

PRO SRL

– Asociatul sau asociații nu trebuie să ateste pregătirea profesională;
– Nu există limite în alegerea domeniilor de activitate şi a codurilor CAEN reprezentative;
– Nu există limite în legătură cu numărul angajaților pe care o SRL îi poate avea;
– Răspunderea personală a asociaţilor în caz  că societatea înregistrează datorii este limitată la capitalul social pe care fiecare asociat l-a depus în momentul înfiinţării;
– Dacă veniturile anuale se situează sub pragul de 1 000 000 euro, impozitul pe profit de 16% este înlocuit cu un impozit pe venit de 3%, indiferent de activitățile prestate. Așadar, entitățile cu cheltuieli reduse sunt avantajate;

CONTRA SRL

– Investiţie iniţială necesară:
*taxele percepute la Registrul Comerţului de publicare în Monitorul Oficial a Hotărârii AGA de înființare sau a Deciziei Asociatului Unic, după caz.
*capitalul social minim este de 200 lei;
– Obligativitatea colaborării cu un expert contabil pentru întocmirea și semnarea bilanțului anual;
– Cheltuieli de administrare mai ridicate faţă de un PFA;
– Asociatul/asociații unei SRL nu pot beneficia de profitul entității decât prin distribuirea de dividende la sfârșitul perioadei fiscale;

NIVELUL TAXĂRII ÎN 2018

P F A

  • Impozit pe venit= 10% ( Încasări-Plăți aferente activiății )
  • În legatură cu obligativitatea achitării cotribuțiilor sociale- pensii și sănătate- în 2018 „Acestea sunt în sarcina PERSOANEI FIZICE rezidente în România care a realizat în anul 2017 venituri în afară de cele salariale și va realiza în anul 2018 venituri de acest tip, chiar dacă are și calitatea de salariat simultan. (Calitatea de salariat nu scutește contribuabilul de obligația plății asigurărilor sociale pentru venituri extra-salariale).”

 

Câteva considerente generale referitoare la Declarația 600

Declarația 600 se depune, începând cu anul 2012 de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabili la sistemul public de pensii.

Începând cu anul 2018, în declarație s-a introdus un capitol separat pentru persoanele fizice ce au obligația de a se asigura în sistemul public de asigurări sociale de sănătate.

Declarația clarifică în mare persoanele care sunt obligate să se asigure și să contribuie în cele 2 sisteme în nume propriu. Astfel, din conținutul declarației, se poate desprinde:

1. Contribuabili și veniturile pentru care persoana fizică are obligația asigurării și plății CAS în nume propriu. La modul general, orice persoană cu rezidența în România are obligația de a se asigura în sistemul public de pensii pentru următoarele tipuri de venituri:

a. venituri din salarii sau asimilate salariilor;
b. venituri din activități independente;
c. indemnizații de șomaj;
d. indemnizații de asigurări sociale de sănătate.

Dacă pentru veniturile prevăzute mai sus, la punctele a., c. și d., obligația calculării, declarării, reținerii și plății la buget nu revine persoanei fizice, pentru veniturile din activități independente (pct. b.), obligația declarării și plății revine persoanei fizice care depune declarația 600 în nume propriu. Obligația calculării revine ANAF, care, în funcție de venitul ales de contribuabil (acesta nu poate fi mai mic decât salariul minim pe economie, dar, opțional poate să fie mai mare decât acesta), va emite o decizie de impunere în acest sens.

2. Contribuabili și veniturile pentru care persoana fizică are obligația asigurării și plății contribuției de asigurări sociale de sănătate în nume propriu. La modul general, orice persoană cu rezidența în România are calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate.

Începând cu anul 2018, în declarația 600, persoanele fizice au obligația de a declara, în nume propriu, veniturile obținute din următaorele surse:
a) venituri din activităţi independente
b) venituri din asocierea cu o persoană juridică
c) venituri din cedarea folosinţei bunurilor (Ex. venituri din chirii)
d) venituri din investiții (Ex. dividende)
e) venituri din activităţi agricole, piscicultură, silvicultură
f) venituri din alte surse

Și alte persoane au calitatea de contribuabil la CASS, dar obligația calculării, declarării, reținerii și plății la buget pentru alte persoanele decat cele de mai sus (salariați, administratori, șomeri, pensionari, etc), revine plătitorului de venit”, explică Anisia Pălie.

Așadar, contribuțiile sociale care sunt formate din:

– CAS (pensii) -25% si
– CASS (sănătate) 10%

vor fi obligatorii de declarat și achitat anticipat de o PFA în 2018 dacă acesta a depășit în 2017 plafonul cumulat de venituri din alte activități în afară de cele salariale – 22.800 lei. „O excepție demnă de menționat aici ar fi pe persoanele fizice deja asigurate în sistemul de pensii (ex: avocați, pensionari) care nu mai datorează contribuția la pensii de 25% și care vor completa declarația 600 în acest sens”, adaugă contabilul.

Legat de baza de impozitare la care se aplică procentual cotele de contribuții sociale de mai sus se face următoarea distincție:

1.  Contribuția la asigurările sociale, CAS – 25%:

Baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale în cazul persoanelor care realizează venituri din activități independente (PFA) o reprezintă venitul ales de contribuabil, care NU poate fi mai mic decât nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată aprobat prin hotărâre a Guvernului, la data depunerii declarației – în cazul nostru 1.900 lei/lună pentru ianuarie 2018.

2. Contribuția la asigurările sociale de sănătate, CASS – 10%:

Baza lunara de calcul a contribuției de asigurari de sănătate este deja plafonată la 1.900lei/lună în cazul veniturilor obținute din activități independente ce depășesc în anul precedent venituri medii lunare de 1.900 lei/lună.

 

– Informațiile apărute în acest material au fost furnizate de către Anisia Pălie, expert contabil. Pentru orice tip de întrebări, găsiți mai jos secțiunea de comentarii –

Facebook Comments

Lucrez în presă. Am colaborat cu Bursa, Business Cover și Forbes, iar în prezent scriu pentru Capital. Totodată, semnez și în revista semnebune.ro și pe leadersreunited.com. Am studiat filosofia, sunt pasionată de știință, beletristică, distribuții Linux și programare. Pentru detalii, vă stau la dispoziție pe bianca@aicisescrie.ro.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *